HỒ CHÍ MINH- BIỂU TƯỢNG ĐỘC LẬP CỦA VIỆT NAM

Nhatbookvhb-Ho Chi Minh bieu tuong doc lap-ntg-2016Hồ Chí Minh- biểu tượng độc lập của Việt Nam

Tác giả:         Nhiều TG
                      Phạm Thị Thanh Hà, Vũ Văn Đại dịch
NXB:             Chính trị Quốc Gia
Năm:              2016
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 


 

Bình luận