CHUYỆN PHIÊU LƯU CỦA MÍT ĐẶC VÀ CÁC BẠN

nhatbook-Chuyen phieu luu cua Mit Dac va cac ban - N. Noxov-2000Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn

Tác giả:          Nicôlai Nôxôp (Nikolay Nosov)
                      Vũ Ngọc Bình dịch 
NXB:              Văn Học
Năm:              2000
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


Bình luận