XPÁC-TA-CÚT

Nhatbook-Spactacus - Kaphael Logiovanholi-2010Spác-ta-cut (Spartacus)

Tác giả:         Raffaello Giovagnoli
                      Phan Ngọc  dịch
NXB:              Văn Học
Năm:              2010
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 

Nhìn quyển này mới hiểu bìa sách phá hủy một tác phẩm như thế nào.


Bình luận