SO SÁNH DỊ BẢN TRUYỆN KIỀU

nhatbook-So sanh di ban Truyen Kieu - Le Que-2006

So sánh dị bản truyện Kiều

Tác giả:          Lê Quế
Nxb:                Hội Nhà Văn
Năm:               2006
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:       pdf

nhatbook-download


 

Bình luận