QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ-LỚP SƠ ĐẲNG

nhatbook-Quoc van giao khoa thu Lop So dang-Tran Trong im-1935

 Quốc Văn giáo khoa thư-Lớp Sơ đẳng

Nếu sau này, việc nước đảo điên, ấy chỉ vì niềm nhân hậu, tính trọng nghĩa, đức yêu người của Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân lý giáo khoa thư đã bị đánh mất. Thay vào đấy, những lề thói mới dựa trên vật chất, tị hiềm, tranh chấp, vị kỷ và thiếu khoan hồng. Một quốc gia hay nhóm đảng, dù kỹ thuật tổ chức thiện xảo tới đâu, mà người không có đức, không có lòng nhân, và thiếu tài cán, thì dễ hóa ra một tập thể khủng bố, sát nhân mà thôi.

nhatbook-download


Tác giả:      Trần Trọng Kim
Nxb:           Nha Học Chính Đông Pháp
Năm:          1935
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


 

Bình luận