THÁI ĐÌNH LAN VÀ TÁC PHẨM HẢI NAM TẠP TRỨ

nhatbook-Thai Dinh Lan va tac pham Hai N - Tran Ich Nguyen-2009

Tiến sĩ Thái Đình Lan là một trong những người được hâm mộ nhất ở Đài Loan, quê ở huyện Bành Hồ, tác giả của tác phẩm Hải Nam tạp trứ viết về đất nước Việt Nam.

Năm 1835, trên đường từ Phúc Kiến đáp thuyền trở về Đài Loan, thuyền của ông gặp bão, dạt vào bờ biển Thới Cần thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, trên đường về nước, qua các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Lạng Sơn rồi qua cửa Nam Quan vào đất Trung Quốc, Thái Đình Lan đã ghi lại thành sách những ấn tượng, những điều mắt thấy tai nghe, đặt tên là Hải Nam tạp trứ (hai chữ “Hải Nam” phiếm chỉ nước Việt Nam).

Cuốn sách Thái Đinh Lan và tác phẩm Hải Nam tạp trứ là công trình khảo cứu thứ ba của nhà Việt Nam học người Đài Loan Trần Ích nguyên được dịch và xuất bản tại Việt Nam (sau Nghiên cứu so sánh Tiễn đang tân thoại với Truyền kì mạn lục và Nghiên cứu câu chuyện Vương Thúy Kiều).

.

nhatbook-download


Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ

Tác giả:     Trần Ích Nguyên
                   Ngô Đức Thọ dịch
Nxb:           Lao Động
Năm:          2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


 

Bình luận