CAN CHI THÔNG LUẬN

nhatbook-Can chi thong luan - Nguyen Ngoc Hai-1998

Can – Chi có thể được hình thành từ đời Nhà Thương (Trung Quốc xưa). Lúc đầu, người ta mới chỉ xới xáo lên một số điểm cơ bản như xác định Thiên Can – Địa Chi là Trời – Đất được vận dụng vào cuộc sống của mỗi con người bằng biểu tượng các con vật. Nhưng nếu ràng buộc Can – Chi phụ thuộc vào đời mình một cách trừu tượng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, nhiệm vụ của nghiên cứu lý luận về Can – Chi là phải biến cái tưởng như vô lý thành cái có lý, biến cái siêu hình thành cái hữu hình. Chúng ta nghiên cứu lý luận về Can – Chi chính là nghiên cứu vấn đề Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa. Vì vậy, xin đừng vội quy chụp nó là duy tâm. Nhiệm vụ của khoa học thời nay là phải chuyển từ tư duy siêu hình sang tư duy biện chứng. Đó là lôgích của sự kết hợp giữa quy luật phát triển của tự nhiên với quy luật phát triển của xã hội. Thái độ đúng đắn nhất của chúng ta là bình tĩnh nghiên cứu vấn đề vì sao mà người ta lại nghĩ ra Can – Chi để rồi liên hệ tới đời sống xã hội. Vấn đề ở chỗ con người phải biết tận dụng và tận hưởng cái hiện có của thiên nhiên và hiện có trong đời sống xã hội.

nhatbook-download


Can Chi thông luận

Tác giả:     Nguyễn Ngọc Hải
Nxb:           Văn Hóa Thông Tin
Năm:          1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


 

Bình luận