QUYỀN TRÍ TRUNG HOA-TẬP 1

nhatbook-Quyen tri Trung Hoa - T.1 - Lanh Thanh Kim-1997

Lời của người giành quyền:

Hàn tử nói: Vua lập công thành danh bằng bốn điều: một là thiên thời, hai là lòng người, ba là kỹ năng, bốn là vị thế. Nếu được thiên thời thì không cần dốc sức mà tự sinh, được lòng người thì không cần thúc cũng tự chuyển, được kỹ năng thì không vội cũng tự nhanh, được vị thế thì không đẩy danh vẫn thành.

nhatbook-download


Quyền trí Trung Hoa-Tập 1

Tác giả:     Lãnh Thành Kim
                  Ông Đăng Tùng, Nguyễn Đắc Thanh dịch
Nxb:           Văn Hóa Thông Tin
Năm:          1997
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


Xem tập 2 tại đây: <LINK>

One Reply to “QUYỀN TRÍ TRUNG HOA-TẬP 1”

Bình luận