VĂN CHƯƠNG ANNAM

nhatbook-Van chuong An Nam-Ho Ngoc Can-1933

Đời nay văn minh tiến bộ, học thức huýnh trương đâu đó những khai sáng học đường, để ôn nhuần văn chương kinh sử. Vì vậy thiên hạ những đua bơi ngọn bút, luyện văn bài cho tao nhã mĩ miều, hầu làm sách hoặc viết báo, kiểu nói cho hoa lệ hùng hồn, để khiến người thích xem ưa đọc.

Một bài văn viết cho đúng điệu xuôi tai, ai đọc mà không rung đùi rung vế; chỉ như một bài viết tháo mao thất kiểu, mới đọc qua đủ chán mắt nhàm tai. Bởi đó muốn viết văn bài, muốn làm sách vở, thì phải luyện văn chương.

Vậy học cho biết văn chương cũng là điều cần thiest: có biết văn chương, thì văn bài mới tao nhã, văn bài tao nhã, văn học mới quang minh, cho nên văn chương là như trang sức cho văn học vậy.

nhatbook-download


Văn chương Annam

Tác giả:     Hồ Ngọc Cẩn
Nxb:           Hong Kong
Năm:          1933
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


 

Bình luận