HOA DINH CẦM TRẬN

hatbook-Hoa Dinh cam tran-Ho Huu Tuong-1967

 

Nếu văn minh của Tàu là cao hơn hết, điều mà các học giả Tàu tự hào thì trong cái văn minh tổng hợp màu sắc Tàu sẽ bật nổi hơn. Ở xứ chúng tôi, một ngàn năm tuy có đánh ít trận sơ sơ, song chánh yếu là dân tộc Lạc Việt chúng tôi đã chinh phục haai dân tộc Chàm và Cao Miên bằng cái chiến lược “hoa dinh cầm trận” ấy.

 

nhatbook-download


Hoa Dinh cầm trận

Tác giả:     Hồ Hữu Tường
Nxb:           An Tiêm
Năm:          1967
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


 

Bình luận