ADOLF HITLER- ĐẢNG QUỐC XÃ

nhatbook-Adolf Hitler Dang Quoc Xa-Vu Tai Luc

 

Từ một gã thanh niên lông bông không nghề nghiệp và địa vị xã hội, Adolf Hitler trở thành lãnh đạo phong trào Quốc xã và trùm phát xít độc đoán nhất lịch sử nhân loại.

Nền chính trị Áo bị chi phối bởi những bất hòa cay đắng giữa các dân tộc. Hitler vốn sẵn có tinh thần quốc gia quá khích, ông ta chống đối quyết liệt những diễn biến này. Hitler cho rằng, để cứu nguy cho đế quốc, người Đức cần tái lập uy quyền tuyệt đối như xưa, những dân tộc khác, đặc biệt là Slav và Czech đều thuộc tầng lớp hạ đẳng, dân tộc Đức có quyền cai trị họ với bàn tay sắt. Những suy nghĩ cực đoan đó đã ươm mầm trong gã trùm phát xít độc đoán nhất lịch sử nhân loại.

https://news.zing.vn/con-duong-tro-thanh-trum-phat-xit-cua-hitler-post538843.html

 nhatbook-download


Adolf Hitler, đảng Quốc Xã

Tác giả:       Vũ Tài Lục
Nguồn:        Việt Chiến
Năm:           1973
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận