HỒI KÝ VỀ GIA ĐÌNH NGUYỄN TƯỜNG


nhatbook-hoi ky ve gia dinh Nguyen Tuong-Nguyen Thi The-1996

 

Hồi ký về gia đình Nguyễn Tường

Tác giả:     Nguyễn Thị Thế
Nxb:           Văn Hóa Ngày Nay
Năm:          1996
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Cụ bà viết truyện ngày xưa
Ngày mai đọc lại như mưa lệ đời
Cái hay cảm động đất trời
Là văn? hay chính nhờ người tài hoa.”

Nguyễn Hữu Nhật

 

Bình luận