NỖI LÒNG ĐỒ CHIỂU

nhatbook-Noi long Do Chieu-Phan van Hum-1957

 

Xe ngựa lao xao giữa cõi trần
Biết ai thiên tử, biết ai thần?
Nhạc Thiều tiếng dứt khôn trông phụng
Sách Lỗ biên rồi khó thấy lân
Khỏe mắt Hi Di trời Ngũ Quí
Mỏi lòng Gia Cát đất tam phân
Công danh chi nữa ăn rồi ngủ
Mặc lượng cao dày xử với dân

 nhatbook-download


Nỗi lòng Đồ Chiểu

Tác giả:     Phan Văn Hùm
Nxb:           Tân Việt
Năm:          1957
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


 

Bình luận