TIỀN LÊ VẬN MẠT

nhatbook-Tien Le van mat-Pham Minh Kien

 

Mây sầu cuồn cuộn, lạc loài én nhạn bơ vơ. Gió thảm dật dờ vày đạp cỏ cây xơ xác. Cá buồn tình xếp vi biển lội, chim tuổi phận xếp cánh biến bay; cuộc tang thương do con tạo đặt bày, bề suy-thạnh bởi người gây nên nỗi.
Cái quang cảnh thời thế biến xây, nhơn dân loan-lạc này thuộc về đời tiền Lê vua Long-Đỉnh năm 1005. Vua Long-Đỉnh là người tàn bạo hung-hăng, ở ăn không có đạo lý. Thường lấy tửu sắc mà làm một món thích chí, coi gian san như rác như rơm, thường dùng sảm-nịnh để làm một bạn tri-âm, coi sự nghiệp như tro bụi.

 nhatbook-download


Tiền Lê vận mạt

Tác giả:     Phạm Minh Kiên
Nxb:           Tín Đức Thư Xã
Năm:          1956
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


 

Bình luận