TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

nhatbook-Tu Luc Va Doan-Doan Quoc Sy-

 

Tự lực văn đoàn là tổ chức văn học chưa có tiền lệ trong văn học Việt Nam. Những mặt ưu trội đưa lại cho nó một sức hấp dẫn đặc biệt, không tiền và nếu tính đến nay thì cũng là khoáng hậu, đẩy nó lên địa vị gần như tuyệt đối trên văn đàn trong vòng 8 năm tồn tại. Sự ra đời của nó có tác dụng kích thích phong trào sáng tác văn học của cả nước như là một tất yếu, một nhu cầu nội tại, với tư cách một sự tìm kiếm và tự thực hiện của khát vọng tự do. Đó là phương diện chủ chốt vạch rõ sự khác biệt bản chất giữa nó với các hội đoàn văn học từ 1945 về sau mà ta không thể mượn tiêu chí này kia làm những cột mốc so sánh.

http://vanlangseattle.org/public/documents/tulucvandoan.html

 nhatbook-download


Tự lực văn đoàn

Tác giả:      Doãn Quốc Sỹ
Nxb:           Hồng Hà
Năm:          1960
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


 

Bình luận