Khoa học xã hội

BÁCH VIỆT

Có thể bạn quan tâm:

nhatbook-Bach Viet-Nguyen Cat Ngac-1950

Đối chiếu với bản đồ nước Tàu hồi nhà Chu thì nước ta gần là bờ cõi nước Sở, một nước chư hầu của nhà Chu, về thế kỷ thứ 10 trước Thiên Chúa.

Vậy nước Sở có liên lạc gì với nước ta? Hay nói chung, với dòng giống Bách Việt?

Đó là đầu đề của cuốn chuyện này. Kẻ viết dựa vào dã sử mà soạn ra, mong giúp đồng bào và các người yêu nước Việt Nam biết thêm tí chút về thời đại thượng cổ của nước nhà.

nhatbook-download


Bách Việt

Tác giả:       Nguyễn Cát Ngạc
Nguồn:        Quê Hương
Năm:           1950
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

Có thể bạn quan tâm:

 


 

Có thể bạn quan tâm:
Có thể bạn quan tâm:

Gửi phản hồi