TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM- TẬP 1

nhatbook-Truyn co nuoc nam Tap 1-Nguyen Van Ngoc-1932

 

Giữa lúc cổ kim xung đột, kim có thể mạnh, như muốn nuốt cổ, mà ta cố lựa lọc giữ một vài phần hay trong những cái cổ của ta, nó khiến ta bao giờ cũng phải nhớ ta là ta, không phải là ai khác, thì cái công việc ta làm quyết nhiên không phải là vô ích.

Làm người Nam nên biết truyện cổ nước Nam. Tinh thần người Nam hiện ra ở đấy, tinh hoa nước Nam muốn lưu lại cũng ở đấy.

 

nhatbook-download


 

 Truyện cổ nước Nam- Tập 1

Biên soạn:  Ôn Như Nguyên Văn Ngọc
Nxb:            Thăng Long
Năm:           1932
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận