TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM- TẬP 2

nhatbook-Truyn co nuoc nam Tap 2-Nguyen Van Ngoc-1934

Thành trì cổ có sụp đổ, vùi dập xuống đất còn bỗng có lúc, có người đào bới, mô phỏng mà xây đắp lại được. Chớ những truyện cổ, không ai ghi chép, cứ để trong lời nói, trong cái lối gọi là “Truyền khẩu, truyền tụng” mà đã quên đi, là mất hẳn, sau này thật không tài nào cứu vớt , gầy dựng lại cho được.

Không phải nói quá, những truyện cổ thật là một kho vàng vô giá của ông cha đẻ lại làm cái vốn rất quý cho con cháu được nhờ. Các nhà văn sĩ bây giờ có thể nhân đấy, biến hóa, bày đặt ra nhiều lối văn mới khác, mà không phải cứ ép mình, cúi đầu đi mượn cả bao nhiêu cốt cách, điển tích của người ngoài.

nhatbook-download


 Truyện cổ nước Nam- Tập 2

Biên soạn:  Ôn Như Nguyên Văn Ngọc
Nxb:            Thăng Long
Năm:           1934
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận