ĐẠO MẪU VIỆT NAM-Tập 1


nhatbook-Dao mau Viet Nam - T.1 - Ngo Duc Thinh-2009

Đạo Mẫu Việt Nam-Tập 1

Tác giả:      Ngô Đức Thịnh
Nxb:            Tôn Giáo
Năm:           2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Đã có một thời gian dài, tín ngưỡng thờ Mẫu bị xem nhẹ, thâm chí còn bị khoác cho cái áo mê tín dị đoan. Nhưng từ những năm 70 của thế kỷ XX, một đôi nhà nghiên cứu mỹ thuật trẻ, với sự dẫn dắt của Cố GS. Từ Chi, đã chợt nhận thấy rằng: Hầu như mọi tôn giáo lớn đều được du nhập từ bên ngoài vào, chỉ riêng tục thờ Mẫu, được coi là một trục chính của tín ngưỡng dân gian, đã tồn tại suốt cả mấy nghìn năm như một đối trọng về mặt tâm linh với các tôn giáo bên ngoài, để ta vẫn là ta, góp phần bảo vệ một bản sắc văn hóa dân tộc muôn đời, muôn thuở.


 

Bình luận