ĐẠO MẪU VIỆT NAM-Tập 2


nhatbook-Dao mau Viet Nam - T.2 - Ngo Duc Thinh-2009

 

Đạo Mẫu Việt Nam-Tập 2

Tác giả:      Ngô Đức Thịnh
Nxb:            Tôn Giáo
Năm:           2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Để tìm hiểu về đạo Mẫu và nguồn gốc, tính cách từng vị Thánh thì các bài văn chầu là nguồn tư liệu vô giá. Hơn thế nữa, thông qua các bài văn chầu ta cũng có thể nhận biết được những ngưỡng vọng, tâm tư tình cảm của nhân dân, con đường và các phương pháp sáng tạo nghệ thuật của nhân gian trước kia, cũng như hiện nay.


 

Bình luận