PHÊ BÌNH VĂN HỌC THẾ HỆ 1932

nhatbook-Phe binh van hoc the he 1932-Thanh Lang-1972

 

Sách này sẽ giúp các bạn nắm được hầu trọn vẹn mức sinh hoạt văn học trong vòng 13 năm, từ 1932 đến 1945. Tất cả mọi ý kiến về văn hóa, tất cả mọi khuynh hướng về ăn học, tất cả mọi lập trường về nghệ thuật, tất cả mọi chủ trương về triết học…. đều được trình bày, biện bạch, khi thì âm thầm lặng lẽ do những phe, những nhóm không những có tôn chỉ, có chương trình hoạt đồng mà còn có cả cơ quan ngôn luận để tranh đấu cho chủ trương của mình: nào là cuộc thanh toán nhau giữa những người thế hệ 1932 với thế hệ 1913, nào là cuộc đụng độ giữa thơ mới và thơ cũ, nào là cuộc tranh luận giữa phe chủ trương ta có Quốc học với phe chối ta chưa có Quốc học…

nhatbook-download


Phê bình văn học thế hệ 1932

Tác giả:      Thanh Lãng
Nxb:            Phong Trào Văn Hóa
Năm:           1972
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận