Triết học chính trị và các quá trình chính trị

nhatbook-Triet hoc chinh tri va cac qua trinh chinh tri-Pham Ngoc Thanh-2006

Quá trình chính trị ở đây được hiểu như là sự thay đổi thực trạng của hệ thống chính trị theo thời gian, bao hàm các sự kiện chính trị rất đa dạng diễn ra theo thời gian hoặc sự kế thừa liên tục của các sự kiện chính trị kế tiếp nhau. (?!)

 

Nhatbook: Hình ảnh chỉ mang tính vui vẻ, không minh họa nội dung bài báo, mọi người thông cảm. 

 nhatbook-download


Triết học chính trị và các quá trình chính trị

Tác giả:      Phạm Ngọc Thanh
Nguồn:        Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, KHXH & NV, T. XXII, Số 4
Năm:           2006
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận