Giải phóng lịch sử

nhatbook-giai phong lich su-Ta Chi Dai Truong-1968

Tạ Chí Đại Trường: Thế chiến thứ hai, do khủng hoảng ý thức hệ Tây phương trong tổ chức xã hội tư bả kỹ nghệ, làm suy yếu những cường quốc gia ở Tây Âu, là điều kiện khách quan khiến cho cao trào giải phóng thuộc địa dồn dập tăng tiến và thành công ở Á Phi. Nhưng điều kiện chủ quan vẫn là tinh thần ái quốc nồng nhiệt, ý thức nhân phẩm cùng khả năng tiếp thụ tiến bộ của các dân tộc nhược tiểu khiến họ có thể kết hợp vùng dậy, xóa bỏ đau thương tủi nhục, nơi vài ba mươi năm, nơi trăm năm, nơi hàng nhiều thế kỷ dằng dặc.

 nhatbook-download


Giải phóng lịch sử

Tác giả:      Tạ Chí Đại trường
Nguồn:        Tạp chí Bách Khoa, số 273, Tháng 5 1968
Năm:           1968
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận