Vấn đề dịch văn

nhatbook-van de dich van-Nguyen Hien Le-1957

Dịch danh văn ngoại quốc là một việc vô cùng bổ ích. Ta có thể nhờ nó mà kiếm được các áp dụng văn phạm của người một cách thông minh, khéo léo vào văn phạm của ta mà làm cho Việt ngữ phong phú thêm, tế nhị thêm.

Ở nước ta, công việc dịch cần được phát triển mạnh hơn ở Trung Hoa và Nhật bản vì non một thế kỷ nay, ta phải học trong những sách bằng tiếng Pháp, ngày nay nếu không có một phong trào rộng lớn, dịch hết những sách căn bản của ngoại quốc trong mọi môn, mọi ngành, thì ta sẽ còn bị ràng buộc hoài vào người, không sao tự lập được.

 nhatbook-download


Vấn đề dịch văn

Tác giả:      Nguyễn Hiến Lê
Nguồn:        Tạp chí Bách Khoa, số 7, Tháng 4 1957
Năm:           1957
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận