KHÁI LUẬN VĂN TỰ HỌC CHỮ NÔM

nhatbook-Khai luan Van tu hoc chu Nom - Nguyen Quang Hong-2008

Nội dung cuốn sách nghiên cứu và trình bày một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản được đặt ra khi đi vào tìm hiểu chữ viết cổ truyền của các dân tộc ở Việt Nam, mà trọng tâm là chữ Nôm của người Việt. Đó là những vấn đề về cội nguồn, sự hình thành và quá trình phát triển; về đặc trưng loại hình, cấu tạo và diễn biến; về chức năng nội tại (biểu âm, biểu ý) và chức năng xã hội… của chữ Nôm – văn tự Việt cổ truyền, trong mối liên hệ với các hệ thống văn tự khác (chủ yếu là các hệ văn tự theo hình mẫu chữ Hán) ở Việt Nam và trong khu vực. Những vấn đề trên được trình bày với sự khảo cứu và luận giải kĩ lưỡng trên nhiều cứ liệu trực tiếp thu thập được từ các văn bản đa dạng.

Ngoài ra, cuốn sách dành một chương để nói về một số ý tưởng tạo lập các hệ thống chữ Việt dùng ngọn bút lông, mang dáng dấp của chữ Nôm, nhưng lại là văn tự ghi âm, coi như là “những phác thảo bên lề chữ Nôm và chữ Quốc ngữ”.

nhatbook-download

 


Khái luận văn tự học Chữ Nôm

Tác giả:      Nguyễn Quang Hồng
Nxb:           Giáo dục
Năm:           2008
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận