KHÍ ĐẠO

nhatbook-Khi dao - Luc Luu-1997

 

Đọc Khí Đạo, ta thấy như được đọc tất cả các văn bản cổ xưa của nhiều triều đại nói về khí học trên nhiều lĩnh vực khác nhau; lời và ý của tác giả tuôn trào, đan lồng vào lời và ý của cổ nhân, khiến người đọc tưởng như đang ngồi nghe một cuộc đàm đạo sôi nổi vô tiền khoáng hậu. Những lời bàn, những lời phê thật tự nhiên, hàm súc uyên thâm, nhiều ý tưởng kỳ lạ, sáng tỏ đến mức người đọc không hiểu tại sao lại đơn giản như vậy.

nhatbook-download

 


Khí đạo

Tác giả:      Lục Lưu
 Hoàng Mộng Khánh dịch
Nxb:            Mũi Cà Mau
Năm:           1997
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

 


 

Bình luận