HÙNG KHÍ TÂY SƠN


nhatbook-Hung khi Tay Son-Lam Giang-1968

Hùng khí Tây Sơn

Tác giả:      Lam Giang
Nxb:           Sơn Quang
Năm:          1968
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

 


Tinh kỳ phất phới xoay nghiêng gió
Vó ngựa dồn vang dội bạt ngàn
Thần tốc trùng quân dâng tráng khí
Oai hùng trang sử chớp hào quang
Đống Đa vun đắp gò thinh thế
Xoài Mút gầm vang khúc khải hoàn
Phạt Bắc chinh Nam lừng chiến tích
Sơn hà mây tạnh điểm trời quang


*

Bình luận