HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN

nhatbook-Hoang De noi kinh to van - Nguyen Tu Sieu-2009

Hoàng Đế Nội Kinh được xem là một trong tứ đại kinh điển Đông y sớm nhất hiện còn tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, bộ sách không chỉ đơn giản là tài liệu y học quý giá mà còn là tác phẩm triết học có vị trí hang đầu trong lịch sử tư tưởng phương Đông. Hoàng Đế Nội Kinh cho rằng con người và tự nhiên có mối quan hệ khăng khít với nhau. Sự vận động biến đổi của tự nhiên luôn ảnh hưởng đến cơ thể. Không chỉ vậy bộ sách còn trình bày về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa cơ thể và tinh thần.

Về nền tảng y học, trong Hoàng Đế Nội Kinh là cả một hệ thống lý luận bao gồm bốn học thuyết lớn: tạng tượng (nghiên cứu chức năng sinh lý, tổ chức tạng phủ và quan hệ thống kinh lạc của cơ thể), bệnh cơ (nhiên cứu cơ chế nội tại của sự phát sinh, phát triển và biến đổi bệnh tật), chuẩn pháp (bốn phép chuẩn – vọng, văn, vấn, thiết) và trị tắc (nghiên cứu về nguyên tắc trị bệnh)


Hoàng Đế nội kinh tố vấn

Tác giả:      Nguyễn Tử Siêu
Nxb:           Lao Động
Năm:          2009nhatbook-download
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf


 

 

Bình luận