PHAN CỰ ĐỆ, TUYỂN TẬP 1

nhatbook-Tuyen tap Phan Cu De - T.1 - Phan Cu De-2006

Quyển này tập trung vào Văn học Việt Nam thế kỷ XX.

Các giáo trình văn học sử trước đây chủ yếu chia theo thời kỳ văn học (199 – 1930, 1930 – 1945, 1945 – 1975), trong mỗi thờ kỳ lại có những tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Công trình khoa học này cố gắng tổng kết văn học Việt Nam thế kỷ XX thành những chuyên luận chạy dọc suốt thế kỷ và phân tích các vấn đề dưới ánh sáng của loại hình học, thi pháp học, phong cách học. Công trình có nhiệm vụ chỉ ra quy luật vận động có tính lịch sử của văn học thế kỷ XX, đồng thời nêu lên những đặc trưng loại hình văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại.

Phan Cự Đệ (1933 – 2007) là một giáo sư văn học, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Việt Nam. Ông quê ở Nghệ An, là một trong những nhà phê bình, lý luận văn học hàng đầu tại Việt Nam.

 


Phan Cự Đệ, tuyển tập 1

Tuyển chọn:   Lý Hoài Thu
Tác giả:         Phan Cự Đệ
Nxb:               Giáo Dục
Năm:              2006nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

để lại phản hồi