PHAN CỰ ĐỆ, TUYỂN TẬP 2

nhatbook-Tuyen tap Phan Cu De - T.2 - Phan Cu De-2006

Quyển này tập trung vào tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.

Riêng về tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn ba mươi năm chiến tranh 1945 – 1975, ông là người cày xới kỹ nhất, xét cả hai bình diện đọc và thẩm định. Trên cơ sở những tư liệu từ tiểu thuyết Việt Nam và thế giới, Phan Cự Đệ phân tích khả năng điển hình hóa trong tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, những vấn đề đặc trưng thể loại của tiểu thuyết, những cuộc tranh luận về tiểu thuyết ở Việt Nam và trên thế giới và cả những công việc “bếp núc” của người viết tiểu thuyết. Do vậy, Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại không chỉ là một công trình có tính chất tổng kết, mà còn có tính gợi mở to lớn.

Phan Cự Đệ (1933 – 2007) là một giáo sư văn học, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Việt Nam. Ông quê ở Nghệ An, là một trong những nhà phê bình, lý luận văn học hàng đầu tại Việt Nam.

 


Phan Cự Đệ, tuyển tập 2

Tuyển chọn:   Lý Hoài Thu
Tác giả:         Phan Cự Đệ
Nxb:               Giáo Dục
Năm:              2006nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

Bình luận