PHAN CỰ ĐỆ, TUYỂN TẬP 3

nhatbook-Tuyen tap Phan Cu De - T.3 - Phan Cu De-2006

Quyển này tập trung vào văn học lãng mạn Việt Nam (1932-1945).

Chủ nghĩa lãng mạn ở Việt Nam, nói một cách thẳng thắn, cũng tạo ra những tác động mang tính cách mạng trên nhiều bình diện của đời sống văn hóa-xã hội đầu thế kỷ XX. Hơn cả việc mở ra “một thời đại trong thi ca” (Hoài Thanh), chủ nghĩa lãng mạn xuất hiện cùng với ý niệm về “tân thời”, “hiện đại”, dẫn đến những sự phá vỡ, những cải tạo cơ bản môi trường vật chất và không gian tinh thần của con người Việt Nam đầu thế kỷ.

Phan Cự Đệ (1933 – 2007) là một giáo sư văn học, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Việt Nam. Ông quê ở Nghệ An, là một trong những nhà phê bình, lý luận văn học hàng đầu tại Việt Nam.

 


Phan Cự Đệ, tuyển tập 3

Tuyển chọn:   Lý Hoài Thu
Tác giả:         Phan Cự Đệ
Nxb:               Giáo Dục
Năm:              2006nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

Bình luận