TÌM VỀ CỘI NGUỒN CHỮ HÁN

nhatbook-Tim ve coi nguon chu Han - Ly Lac Nghi-1997

 


Tìm về cội nguồn chữ Hán

Tác giả:         Lý Lạc Nghị
Nxb:               Thế Giới
Năm:              1997
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf

nhatbook-download


 

Đây là cuốn cách công phu, đã giửi thích các văn tự có cơ sở khoa học, thể hiện được kết quả nghiên cứu văn tự học Hán.

Nhóm tác giả đã tham khảo một khối lượng sách khá lớn để lựa chọn một sự giải thích khoa học và phù hợp với đối tượng người Việt Nam.

 

Bình luận