KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU

nhatbook-Kien truc sinh khi hau - Pham Duc Nguyen-2008

 

Kiến trúc sinh khí hậu là kiến trúc có xem xét đến điều kiện khí hậu của địa điểm, trong tác động tới con người, nhờ đó thiết kế và xây dựng các đô thị, các công trình phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, tân dụng tối đa thiên nhiên thuận lợi, nâng cao điều kiện sống tiện nghi và bảo vệ sức khỏe cho con người trong các ông trình, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng nhân tạo, tiết kiệm kinh phí đầu tư và kinh phí sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái trái đất.


Kiến trúc sinh khí hậu

Tác giả:         Phạm Đức Nguyên
Nxb:               Xây Dựng
Năm:              2008nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

để lại phản hồi