NON BỘ CÁC TRƯỜNG PHÁI ĐƯƠNG ĐẠI

nhatbook-Non bo - Cac truong phai duong - Do Xuan Hai-1994

 

Nền tảng để thẩm định giá trị non bộ. Hư thực, âm dương trong Kinh Dịch. Phối hợp âm dương chế tác non bộ Việt Nam và Trung Quốc. Chế tác non bộ theo ngẫu hứng, tự do. Tích lũy tư duy-vống sống để chế tác và tạo hinhg non bộ. Tạo hình trong hội họa và điêu khắc. Cái tứ trong chế tác non bộ. Những chuẩn bị về tư tưởng trong sáng tác theo trường phái non bộ Nhật. Phong cách non bộ Việt Nam.


Non Bộ, các trường phái đương đại

Tác giả:         Đỗ Xuân Hải
Nxb:              Thành Phố HCM
Năm:              1994nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

Bình luận