VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ NGƯỜI THÁI Ở VIỆT NAM

nhatbook-Van hoa va lich su nguoi Thai o Viet Nam- DHQGHN-1998

 

Chương trình Thái học Việt Nam đề ra 6 nội dung nghiên cứu khoa học cơ bản:

  • Ngôn ngữ và văn tự
  • Lịch sử
  • Dân tộc học
  • Văn học và nghệ thuật
  • Y học và kiến trúc
  • Quan hệ giữa Thái học Việt Nam và Thái học thế giới

Văn hóa và lịch sử người Thái ở Việt Nam

Tác giả:         Nhiều TG
Chủ biên:      Cẩm Trọng
Nxb:              Văn Hóa Dân Tộc
Năm:              1998nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

Bình luận