VĂN HỌC VIỆT NAM: ĐỐI KHÁNG TRUNG HOA

nhatbook-Van hoc Viet Nam doi khang trung Hoa-Thanh Lang-1969


Văn học Việt Nam: đối kháng Trung Hoa

Tác giả:         Thanh Lãng
Nxb:               Phong Trào Văn Hóa
Năm:              1969
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf

nhatbook-download


Ngay từ thế kỷ thứ I trước Công Nguyên, dân tộc Việt Nam đã biết tổ chức thành quốc gia quân chủ. Mặc dầu yếu đuối và bé nhỏ, nhân dân ta đã sớm có ý thức tự chủ, muốn được tự mình làm chủ một mảnh đất, giải quyết lấy các vấn đề thuộc phạm vi đất đai của mình, và quyết liệt bám sát và đất đai cùng những người chung sống trên đất đai đó.

Nhân dân ta đã phản ứng như thế nào để bảo tồn ý thức tự chủ? Thực là một cuộc thử thách đầy cam go.


 

Bình luận