VIỆT NAM PHÁP THUỘC SỬ

nhatbook-Viet Nam phap thuoc su-Phan Khoang-1961


Việt Nam Pháp thuộc sử

Tác giả:         Phan Khoang
Nxb:               Khai Trí
Năm:              1961
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf

nhatbook-download


Vì có thấy rõ việc trước mới đề phòng và lo liệu cho việc sau, có thấy những sai lầm, những đắc sách của người xưa, thì người nay và người sau mới lo tránh hoặc gánh bắt chước theo, có cảm những hờn tủi của người dân mất nước mới phấn khích, tự cường mà mưu nghĩ đến cuộc phục hưng.

 

Bình luận