VIỆT SỬ XỨ ĐÀNG TRONG 1558-1777


Việt sử: Xứ đàng trong 1558 – 1777

nhatbook-Viet su xua dang trong-Phan Khoang-1969

Tác giả:         Phan Khoang
Nxb:               Khai Trí
Năm:              1969
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf

nhatbook-download


Ngoài việc trình bày chi tiết phả hệ các chúa Nguyễn, từ chúa Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phước Thuần và các chúa Nguyễn tiếp theo, Phan Khoang còn dụng công mô tả “tổ chức chính quyền các chế độ”, từ bộ máy chính quyền, tổ chức quân đội, chế độ quân điền, thuế khóa đến nền giáo dục thi cử, tiền tệ, đo lường, pháp luật. Tác giả cũng chú ý đặc biệt đến lĩnh vực ngoại giao, giao thương của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong với các nước Đông Á, châu Âu.

Một điểm nhấn khác cũng được tác giả lưu ý là hoạt động truyền giáo của các giáo sĩ phương Tây ngày càng mạnh mẽ ở xứ Đàng Trong. Ông viết: “Các chúa Nguyễn không quá cứng rắn với các giáo sĩ là vì muốn tiếp xúc với nền văn minh mới, lợi dụng khoa học Tây phương”.

Có một bản nữa tại đây.


*

 

Bình luận