KHẢO LUẬN VỀ ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

nhatbook-Khao luan ve Doan truong tan thanh-Doan Quoc Si-1960

 

Nam Phong số 30 (1919) có đoạn bàn về Kiều: “Có cái đức nghiêm của người liệt nữ mà lại có vẻ tình của khách phong lưu; đức hạnh đủ kiến kính, tài tình đủ khiến yêu, giá trị đủ khiến quý, thân thể đủ khiến thương, vì cảnh ngộ mà phải nặng số đào hoa, trong tình ý vẫn ra người tiết nghĩa, ở nơi ô trọc mà vẫn giữ được tiết thanh cao, gặp cảnh gian nan mà vẫn không hề đắm đuối…”

 

 

 


Khảo luận về Đoạn Trường Tân Thanh

Tác giả:         Doãn Quốc Sỹ-Việt Tử
Nxb:               Nam Sơn
Năm:              1960nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

Bình luận