CA DAO VÙNG MỎ

nhatbook-Ca dao vung mo - Ly Bien Cuong-1969

 

Đây chỉ là bước đầu sưu tầm qua sách báo, báo tường của tỉnh Quảng Ninh, tập trung ở một số đơn vị xí nghiệp than qua bốn năm đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

 

 

 


Ca dao vùng mỏ

Sưu tầm:       Lý Biên Cương
Nxb:               Ty Văn Hóa Quảng Ninh
Năm:              1969nhatbook-download
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:     pdf


 

 

Bình luận