CẨM NANG QUẢN LÝ VÀ CEO

nhatbook-Cam nang quan ly va CEO - L.A. Hill-2011

Cẩm nang quản lý và CEO

Tác giả: Linda A. Hill
Nxb: Trẻ
Năm: 2011
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Bình luận