CUỘC CÁC MẠNG THÔNG TIN ĐÃ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

nhatbook-Cuoc cach mang thong tin da lam - M. Dertouzos-2004

Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

Tác giả: Micheal Dertouzos
Nxb: Văn Hóa Thông Tin
Năm: 2004
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Bình luận