LUẬT HIẾN PHÁP-CÁC ĐỊNH CHẾ CHÍNH TRỊ


nhatbook-Luật Hiến Pháp và Định Chế Chính Trị - Lê Đình Chân-1975

Luật Hiến Pháp – Các định chế chính trị

Tác giả: Lê Đình Chân
Nxb: Đại Học Luật Khoa Sài Gòn
Năm: 1975
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


*

 

2 Replies to “LUẬT HIẾN PHÁP-CÁC ĐỊNH CHẾ CHÍNH TRỊ”

Bình luận