LUẬT HIẾN PHÁP-KHUÔN MẪU DÂN CHỦ


nhatbook-Luật Hiến Pháp và Định Chế Chính Trị - Lê Đình Chân-1975

Luật Hiến Pháp-Khuôn mẫu Dân chủ

Tác giả: Lê Đình Chân
Nxb: Đại Học Luật Khoa Sài Gòn
Năm: 1975
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi