TÀI CHÍNH CÔNG- TẬP 1


nhatbook-Tai chanh cong tap 1-Le Dinh Chan-1975

Tài chính công-Tập 1

Tác giả: Lê Đình Chân
Nxb: Đại Học Luật Khoa Sài Gòn
Năm: 1975
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


*

Bình luận