18 QUY LUẬT BẤT BIẾN PHÁT TRIỂN DANG TIẾNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY

nhatbook-18 quy luat bat bien phat trien - R.J. Alsop-2006

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty

Tác giả: Ronald J. Alsop
Nxb: Trẻ
Năm: 2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Bình luận