ĐỂ THƯỞNG NGOẠN MỘT TÁC PHẨM HỘI HỌA

nhatbook-De thuong ngoan mot tac pham ng - M. Grosse-199

Để thưởng ngoạn một tác phẩm hội họa

Tác giả: Maurice Grosser
Biên dịch: Nguyễn Minh, Châu Nhiên Khanh
Nxb:  Mỹ Thuật
Năm: 1999
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download

 


 

 

Bình luận