ĐÁNH CẮP Ý TƯỞNG

Đánh cắp ý tưởng

nhatbook-Danh cap y tuong - S. Cone-2006

 

Tác giả: Steve Cone
Nxb: Trẻ
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận