GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ KINH TẾ

Giáo trình lịch sử Kinh tế

nhatbook-Giao trinh lich su kinh te - Nguyen Tri Dinh-2006

 

Chủ biên: Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý
Nxb: ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận