HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI

Harry Potter và hoàng tử lai

nhatbook-HP6 -Harry Porter va Hoang tu l - J.K Rowling-2005

 

Tác giả: J.K. Rowling
 Người dịch:  Lý Lan, Hương Lan
Nxb: Trẻ
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận